HSF - N.E.C. Voetbalacademie verlengt samenwerking met Topsportcompany / Meglio

De HSF - N.E.C. Voetbalacademie heeft de samenwerking met Topsportcompany / Meglio verlengd. De afgelopen jaren werkten beide partijen, tot ieders grote tevredenheid, al samen. Middels Topsportcompany / Meglio wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de leerlijn persoonlijkheid en prestatie gedrag, of terwijl de mentale leerlijn.

De verlenging, die getekend is voor de komende twee seizoenen, zal ervoor zorgen dat de samenwerking geïntensiveerd wordt. Tonny Pijnappels, manager van de HSF – N.E.C. Voetbalacademie, is blij dat de samenwerking met Topsportcompany / Meglio voort zal duren: ‘’Middels deze leerlijn willen we spelers en trainers op individueel niveau in staat stellen om zelf vorm te geven aan hun ontwikkeling. Dit doen we middels online (micro)learnings, individuele- en plenaire sessies. Voor ons is dit een essentiële pijler in het faciliteren van een duurzame ontwikkeling van spelers en trainers.‘’

Paul van Zwam, directeur van Topsportcompany / Meglio, is ook blij met de verlenging: ‘’Ik ben blij dat wij, met ons mooie bedrijf, ook de komende twee jaar onze bijdrage kunnen leveren in de topsport. We hopen dat we de mentale leerlijn van N.E.C. echt een boost kunnen geven.’’