Update Regioplan januari 2022

Vanuit onze herijkte strategie zijn we sinds september 2021 aan de slag gegaan met het nog steviger positioneren van ons regioplan met daarin de focus op de regiopunten (verenigingsopleiding) en onze partnerclubs. 

Na een succesvolle aftrapbijeenkomst voor de partnerclubs hebben we de voorbije maanden een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor de aangesloten verengingen en hun kader. Naast een intervisieavond over visie en beleid en een aantal webinars waaronder het gelijke kansen project met Blauw Wit hebben een aantal trainers inmiddels ook al een bezoek aan de HSF – N.E.C. Voetbalacademie gebracht om een training bij te wonen. 

Ondanks de beperkingen die het coronavirus met zich mee bracht, blikken we terug op een succesvol eerste halfjaar en kijken we ernaar uit om de samenwerking met partnerclubs, hun kader en spelers verder te intensiveren.