Opleidingsmodel

Er is veel onderzoek gedaan naar de wegen die topvoetballers hebben afgelegd. De gemeenschappelijk deler in deze onderzoeken is dat de weg lang is en niet in een rechte lijn verloopt. Er is geen bewijs te vinden van talentvolle spelers die de top van het voetbal hebben bereikt met weinig training. Het bepalen van het startpunt en de duur van die route zijn dan ook belangrijke voorwaarde waarbinnen het opleidingsprogramma moet worden vormgegeven.   

Het faciliteren van een volwaardig topsportprogramma is essentieel. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de omvang en beschikbaarheid van de accommodatie. N.E.C. heeft als doel om het versnellingsproces in kwaliteit van talentherkenning en ontwikkeling te stimuleren waarbij gekozen is voor een volgend opleidingsmodel:   

Topsportopleiding: O.18 en O.21   
Dagopleiding: O.16 en O.14   
Vooropleiding: O.13, O.12, O.11 en O.10   
Verenigingsopleiding (Regioplan): O.9, O.10 en O.11   

 In de nabije toekomst is het de ambitie om de verenigingsopleiding (Regioplan) uit te breiden van O.9 t/m O.12 en O.10 t/m O.15 en de instroom binnen de voetbalacademie verschoven wordt van O.10 naar de O.12 lichting.   

Verenigings- en vooropleiding;   
Het programma van talenidentificatie, bevestiging en ontwikkeling heeft als doel om een zo groot mogelijke groep spelers met de meeste potentie (kansrijk) te screenen. In een intensief bevestigingsprogramma worden de snelheid van de ontwikkeling en het vermogen tot adaptatie getoetst en wordt bevestigd welke spelers daadwerkelijk talentvol zijn om duurzaam in de dagopleiding van de voetbalacademie in te stromen.   

Dagopleiding;   
Dit talent ontwikkelingsprogramma in de dagopleiding geeft vorm aan de doorontwikkeling naar het topsportprogramma. Het programma moet kwantitatief en kwalitatief nationaal en internationaal concurrerend zijn. De aandacht in het programma ligt op het ontwikkelen van de speler en niet op de teamresultaten (taakoriĆ«ntatie). Dit programma moet resulteren in de doorstroom van spelers die over de competentie (kennis, vaardigheden, attitude en ervaring) beschikken waarmee ze bij de senioren minimaal het betaalde voetbal kunnen halen.   

Topsportopleiding;   
Dit programma bereidt spelers voor met een realistische kans op het spelen van betaald voetbal en bij voorkeur de nationale top (Top 9 Eredivisie).   
Hoewel de aandacht in dit programma verschuift naar het presteren van de sporter zal het door ontwikkelen nog steeds een centrale rol blijven spelen.