Vertrouwenspersoon

We zijn allemaal gebaat bij een veilig opvoedingsklimaat, een plek waar ieder zich thuis voelt, waar respect is voor elkaar en men zich kan ontwikkelen. Klinkt als vanzelfsprekend. Toch is het mogelijk dat er situaties ontstaan bij de Voetbalacademie die anders worden ervaren. Bewust of onbewust kan je te maken krijgen met grensoverschrijdend/ongewenst gedrag. Heb je weleens te maken gehad met discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie (fysiek en/of verbaal) en/of pesten? Voel je je daardoor minder gelukkig en wil je er over praten? Onze vetrouwenscontactpersoon Mark Otten is er voor om jou te helpen.

Je kunt contact opnemen door te mailen naar mark.otten@nec-nijmegen.nl

Samen ten strijde voor ieders veiligheid.