HSF - N.E.C. Voetbalacademie tekent samenwerkingsovereenkomst met AAC - Olympia

HSF - N.E.C. Voetbalacademie en AAC - Olympia ondertekenen partnerovereenkomst

Recent hebben de HSF – N.E.C. Voetbalacademie en de fusievereniging AA– Olympia hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. De in twee dorpen gelegen vereniging is blij met de aanstaande samenwerking. De nieuwe samenwerking zal ervoor gaan zorgen dat er een verdiepingsslag gemaakt zal worden in de kennisontwikkeling bij de vereniging, de voetbalacademie zal hen hierbij gaan ondersteunen.

Jop Pepping, Hoofd Coaching Partnerverenigingen, vertelt het volgende over de samenwerking: ‘AAC-Olympia is een vereniging die een ontwikkeling aan het doormaken is. Doordat het een fusie vereniging is binden ze de krachten en kennis om stappen te zetten in de ontwikkeling van AAC - Olympia.’

De in Horssen en in Altforst gelegen vereniging is ontstaan uit een fusie tussen de twee voetbalclubs AAC en Olympia. Het eerste mannen team uit de vereniging komt momenteel uit in de vijfde klasse. Voorzitten Frank Groenen geeft aan verheugd te zijn met de aanstaande samenwerking: ‘We hebben als club een hechte groep die staat voor AAC-Olympia. Door samen te gaan werken met N.E.C. hopen we een verdiepingsslag te slaan op het gebied van kennisontwikkeling. ‘